FOTOGRAMETRİK HARİTA


team-img

FOTOGRAMETRİ NEDİR?

  Fotoğraflar üzerinden ölçüler alınarak görüntülerin metrik olarak yorumlanmasını sağlayan harita yapım yöntemidir. Fotogrametri tekniği ile ölçülmek istenen nesnenin ve yakın çevresinin ya da arazinin fotoğrafları çekilir.

 Haritası yapılacak bölgede uçuştan önce uçuş planı yapılır. Uçuş planları bölgeye ait küçük ölçekli (örneğin 1/25000) ölçekli haritalar üzerinde ya da yüksekten alınmış küçük ölçekli hava fotoğrafları üzerinde hazırlanır.

 Uçuştan önce yapılan hava işaretleri yardımı ile fotoğraflarda seçilebilen noktalar yani yer kontrol noktaları atılır. Yer kontrol noktalarının koordinatları jeodezik yöntemlerle ve arazi ölçmeleri ile elde edilir. Yer kontrol noktalarının oluşturulabilmesi için önce proje alanı bloklara bölünür. Blok çevresine belirli aralıklarla yer kontrol noktaları yerleştirilir. Proje alanının uygun ölçekli bir haritası üzerinde yapılacak bu tasarımda yer kontrol noktaları arasındaki uzaklıklar fotoğraf ölçeğine bağlı olarak hesaplanır. Bu noktaların koordinatları nirengi, kestirme, poligon ölçme ve hesaplama yöntemleri ile bulunur. Son yıllarda yer kontrol noktalarının koordinatları GPS yöntemi ile elde edilmektedir. Düşey kontrol noktalarının yükseklikleri geometrik nivelman ile elde edilir. Gerekli önlemler alınmak koşulu ile GPS yöntemi ile de yükseklikler bulunabilir. Ancak bu sırada konum koordinatları(X,Y)da elde edileceği için blok ortasında gerekli düşey kontrol noktaları yerine yer kontrol noktaları tesis edilmiş olacaktır.

  Uçuş planı ve yer kontrol noktalarına göre bilgisayar ortamında çeşitli yazılımlar yardımıyla 3B Modelleme elde edilir. Peki, 3 boyutlu modelleme nedir? 3B modelleme, bir nesnenin herhangi bir yüzeyinin matematiksel bir gösterimini üç boyutlu olarak özel bir yazılımla geliştirme sürecidir. Burada arazi yüzeyini 3 boyutlu olarak tanımlayan ve araziye ait yükseklik verilerinden elde edilmiş bir sayısal modele sayısal yükseklik modeli denir. Sayısal yükseklik modeli aynı zamanda topografyanın dijital gösterimidir. Bu model Arazi analizleri gibi birçok 3 Boyutlu uygulamalar için veri kaynağıdır. Arazi eğimi, arazi bakısı, havza alanı, eğim uzunluğu gibi özellikler model üzerinden belirlenebilmektedir.

 Son olarak hava fotoğraflarındaki eğiklik ve arazi yükseklik farklarından dolayı oluşan görüntü kaymalarının giderilmesi sonucu belli bir ölçeği olan fotoğrafik görüntü elde edilir. Bu görüntüler ortofoto olarak adlandırılır.

PEKİ FOTOGRAMETRİNİN ARTILARI NELERDİR, NEDEN FOTOGRAMETRİ?

Teknolojininde gelişmesiyle insansız hava araçlarının kullanımı artmış; mühendislik adına bizi daha hızlı, ekonomik, pratik, güvenilir sonuçlara götüren bu yöntemin kullanılması kaçınılmaz olmuştur.